Showing all 5 results

Cốc Nguyệt San là chiếc cốc hình chuông được đưa vào bên trong âm đạo của phụ nữ. Cốc có tác dụng hứng kinh nguyệt ngay từ bên trong âm đạo trong kỳ nguyệt san. Các phụ kiện để sử dụng cốc nguyệt san.

nhập khẩu
750.000
200.000
-19%
185.000 150.000
180.000